Voorschriften en attesten

  • Het RIZIV en de Orde der Artsen verbieden artsen om voorschriften en attesten af te leveren zonder medische controle.
  • Voor voorschriften, attesten voor werkonbekwaamheid of schoolverlet, sportgeschiktheidsattesten,…dient u dus een afspraak te maken.
  • Wij geven voldoende voorschriften mee tot het volgende medisch onderzoek.
  • Er worden geen voorschriften meegegeven aan familieleden