Het coronavirus: ben ik besmet?

Hebt U een of meerdere van de volgende klachten;

Hoest, koorts, pijn in de borstkas of kortademigheid, verlies van geur of smaak, dan dient U een Covid19 test te ondergaan.

Neem eerst telefonisch contact op alvorens U naar de praktijk te begeven of een afspraak online te boeken.

U kan eerst de covid assesment test uitvoeren om te zien of U mogelijks besmet bent:

https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat

Hebt U twee of meerdere klachten die op een Covid19 of andere luchtweginfectie kunnen wijzen?

Dit gaat dan om klachten als keelpijn, neusloop, grieperig gevoel, waterige diarree , hoofdpijn, spierpijn ?

Ook dan dient U een Covid19 test te ondergaan en U eerst telefonisch aan te melden, zodat wij U in veilige omstandigheden kunnen onderzoeken.

Dit geldt eveneens voor kinderen uit de lagere school ( ts 6j-12j)

Hoog risico contacten of nauwe contacten.

Voor de volgende personen wordt het risico op besmetting als “hoog” beschouwd. Deze worden verder in deze richtlijn “nauwe contacten”genoemd: Een persoon met een cumulatief contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5m (“face to face”), bijvoorbeeld in een gesprek, zonder correct gebruik van een mondmasker (neus en mond volledig bedekkend) door één van beide personen.

Dit omvat, onder andere, huisgenoten, kinderen van dezelfde groep in een residentiële collectiviteit (samenwonend), vrienden met wie men een maaltijd deelde en eventueel naaste buren op het werk. Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt.

Een persoon die in direct contact is geweest met excreties of lichaamsvloeistoffen van een COVID-19 patiënt, zoals tijdens het zoenen en mond-op-mondbeademing, of contact met braaksel, stoelgang, slijmen, enz..

Een persoon die door de “Coronalert” applicatie werd geïdentificeerd als een nauw contact.Indien er een volledige scheiding was door een wand uit plexiglas valt dit niet onder een face to face contact.

Een persoon die meer dan 15 minuten samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd zelfs als beide personen hierbij een stoffen of chirurgisch mondmasker droegen. Dit betreft eender welk transportmiddel,voor alle personen zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt.

Wegens het voorkomen  van de besmettelijkere Britse ( en Zuid-Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse) variant is de teststrategie veranderd:

Deze hoogrisicocontacten moeten zo snel mogelijk getest worden na dit contact, dus binnen 72 u na het contact. Eveneens wordt op dag 7 een test uitgevoerd. In tussentijd geldt de quarantaine van 7d, tot de laatste test gekend is. Zo deze positief is wordt de quarantaine verlengd met 7 dagen.

Ook kinderen uit de lagere school (tussen 6-12 j) komen hiervoor in aanmerking.

Laagrisico contacten

Voor de volgende personen wordt het risico op besmetting als “laag” beschouwd:

Een persoon die meer dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt op een afstand van <1,5 m (“face to face”), maar waarbij beiden adequaat een mondmasker hebben gebruikt(neus en mond bedekt).

Een persoon die minder dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt op een afstand van <1,5 m (“face to face”). Een persoon die zich meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar waarbij een afstand van >1,5 m gerespecteerd werd.

Dit omvat, onder andere,mensen die in dezelfde ruimte werken, of samen zaten in een wachtkamer.. Net als bij de bevolking in het algemeen, geldt voor hen wel een algemene aanbeveling om strikte handhygiëne toe te passen en op afgesloten openbare plaatsen een mondmasker te dragen.

Reizen

COVID reisadviezen vanwege de Belgische overheid:

De informatie over reizen is een advies en is niet bindend.

BELANGRIJK: Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.

Alle informatie betreffende de regels die van toepassing zijn voor reizen naar België, zijn te vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/ (externe link).

Reizigers dienen zich ervan bewust te zijn dat nieuwe uitbraken van COVID-19 en nieuwe maatregelen in het buitenland belangrijke gevolgen kunnen hebben voor hun reis. Een repatriëring kan niet gegarandeerd worden wanneer commerciële vluchten geannuleerd worden of grenzen gesloten worden.

Vertrek naar het buitenland

Reisadviezen: Selecteer een land om het gedetailleerde advies te kennen. Raadpleeg deze adviezen zowel vóór als tijdens uw verplaatsing.

Registreer uw reis op TravellersOnline (externe link).

Wanneer U vanuit het Verenigd koninkrijk, Zuid-Afrika, of Zuid-Amerika naar Belgie reist moet U de volgende procedure volgen;

Op dag 1 en dag 7 laat U een test uitvoeren. Enkel zo de tweede test (op dag 7) negatief is kan de quarantaine beëindigd worden.

Krijgt U in tussentijd symptomen, kan de test vervroegd worden. Deze vervroegde test ontslaat U niet van de opgelegde quarantaine.

Bij een positieve test wordt de quarantaine vanaf de dag van positieve test met 7 dagen verlengd.

Voor reizen uit alle andere rode zones, gaat U in quarantaine en laat U een test doen op dag 7. Zo deze negatief is kan Uw quarantaine stopgezet worden, mits inachtneming van de hygiënische maatregelen.

Zo U via contacttracers, of via het Passenger Location Form een CTPC code toegestuurd kreeg kan U via de link in de bovenstaande rubriek op de triagepost zelf een afspraak maken. U kan ons hiervoor ook contacteren tijdens het telefonisch spreekuur.

Deze afspraak op de triagepost behelst enkel een test, geen onderzoek, mocht U ziek zijn.

In dat geval neemt U best contact op met de praktijk.

In het weekend of of feestdagen kan U bij ziekte terecht op de wachtpost voor een lichamelijk onderzoek en covidtest na telefonische afspraak op het nummer 090020002.