Het coronavirus: ben ik besmet?

Hebt U een of meerdere van de volgende klachten;

Hoest, koorts, pijn in de borstkas of kortademigheid, verlies van geur of smaak, dan dient U een Covid19 test te ondergaan.

Neem eerst telefonisch contact op alvorens U naar de praktijk te begeven of een afspraak online te boeken.

U kan via de volgende link zelf een code genereren of kijken of U besmet bent:

mijncoronatest.be

POSITIEVE TEST:
Patiënten in thuisisolatie met een positieve COVID-19 test mogen vanaf nu de isolatie verlaten na 7 dagen, op voorwaarde dat ze al minstens 3 dagen koortsvrij zijn en ook verder duidelijke klinische beterschap vertonen. De isolatie wordt gevolgd door een periode van 3 dagen waarin uiterste voorzichtigheid aan de dag moet gelegd worden, met oa. het continu dragen van een mondmasker wanneer men in binnenruimtes met andere personen is. Deze regel geldt ook voor kinderen <6 jaar, ondanks het feit dat zij geen mondmasker moeten dragen.

HOOG-RISICOCONTACTEN:
Hoog-risicocontacten worden niet meer getest (uitgezonderd zelftesten). Ze worden vanaf nu ingedeeld in 3 groepen:

 • Volledig gevaccineerdDit zijn volwassenen die reeds een boosterdosis kregen of <5 maanden geleden de basisvaccinatie afwerkten en jongeren met een basisvaccinatie. Voor deze groep is er géén quarantaine noch testing meer. Er wordt wel uiterste waakzaamheid aanbevolen gedurende 10 dagen na het laatste risicocontact, met onder andere continu dragen van een masker in binnenruimtes. Ook personen die <5 maanden geleden een COVID-infectie doormaakten (zoals vastgesteld met Ag-test door zorgverlener of PCR-test) vallen in deze categorie. Het is belangrijk om bijzondere voorzichtigheid aan de dag te leggen gedurende 10 dagen na het hoog-risico contact.
 • Steeds een mondmasker dragen in binnenruimtes buiten de eigen woning. Het masker moet over mond en neus gedragen worden en nauw aansluiten aan het gelaat. FFP2-maskers sluiten nauwer aan dan chirurgische of stoffen maskers.
 • Steeds afstand houden van anderen en in het bijzonder van personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte.
 • Deelname aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (bv. restaurantbezoek) kan niet.
 • Bij het ontwikkelen van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, moet zo snel mogelijk een test worden afgenomen door een zorgverlener.
 • Bij uitbraken in collectiviteiten kunnen de regionale gezondheidsinspecties beslissen om testen of  quarantaine voor gevaccineerde personen uitzonderlijk toch te behouden indien de omstandigheden dat vereisen (bv. omwille van een grote en snel uitbreidende cluster).
 • Deels gevaccineerdDit zijn volwassenen die hun basisvaccinatie reeds ≥5 maanden geleden afwerkten maar nog geen booster dosis kregen. Zij moeten in principe 7 dagen in quarantaine maar kunnen deze onder strikte voorwaarden al verlaten vanaf dag 4. Een eventuele verkorting van de quarantaine is mogelijk vanaf dag 4, op voorwaarde dat er tot en met dag 7 dagelijks een zelftest wordt uitgevoerd met negatief resultaat. Bovendien moet tot 10 dagen na het risicocontact:
  • in binnenruimtes buiten de eigen woning steeds een mondmasker gedragen worden. Het masker moet over mond en neus gedragen worden en nauw aansluiten aan het gelaat. FFP2-maskers sluiten nauwer aan dan chirurgische of stoffen maskers.
  • steeds afstand gehouden worden van anderen en in het bijzonder van personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte.
  • deelname aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (bv. restaurantbezoek) kan niet.
 • Bij het ontwikkelen van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, moet zo snel mogelijk een test worden afgenomen door een zorgverlener.
 • Indien bij één van de dagelijkse zelftesten een positief resultaat wordt vastgesteld, start de periode van isolatie. Het positieve resultaat dient bevestigd te worden met behulp van een PCR-test om contactopvolging te kunnen opstarten.
 • OngevaccineerdHieronder vallen ook personen die nog maar 1 dosis kregen (behalve van het Janssen vaccin). Niet-gevaccineerde hoog-risicocontacten moeten 10 dagen in quarantaine gaan.
 • De duur van de quarantaine kan eventueel ingekort worden, met verlaten van de woning vanaf dag 7, op voorwaarde dat:
  • dagelijks een zelftest wordt uitgevoerd met negatief resultaat;
  • in binnenruimtes buiten de eigen woning steeds een mondmasker gedragen wordt. Het masker moet over mond en neus gedragen worden en nauw aansluiten aan het gelaat. FFP2-maskers sluiten nauwer aan dan chirurgische of stoffen maskers;
  • steeds afstand gehouden wordt van anderen en in het bijzonder van personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte.
  • deelname aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (bv. restaurantbezoek) kan niet.
 • Bij het ontwikkelen van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, moet zo snel mogelijk een test worden afgenomen door een zorgverlener.
 • Indien bij één van de zelftesten een positief resultaat wordt vastgesteld gaat de persoon in isolatie. Het positieve resultaat dient bevestigd te worden met behulp van een PCR-test, om contactopvolging te kunnen opstarten.

– Voor risicocontacten die onder hetzelfde dak wonen als de index patiënt en zich niet kunnen isoleren van de indexpatiënt (bv. omdat het een jong kind betreft) start de periode van quarantaine (voor deels- en ongevaccineerden) vanaf het begin van symptomen van de indexpatiënt. Er moet minstens één zelftest uitgevoerd worden, op dag 10. De periode van verhoogde voorzichtigheid loopt dan ook tot dag 20 (m.n. 10 dagen na het laatste potentieel).

Kinderen jonger dan 12 jaar (kinderopvang – kleuterklas – lagere school)

 • Kinderen vanaf 6 jaar met mogelijke symptomen van COVID-19 moeten steeds getest worden. Kinderen <6 jaar worden getest bij ernstige symptomen of bij milde symptomen én een recent contact met een bevestigd geval van COVID-19 (hoog of laag risico).
  • In afwachting van het testresultaat blijft het kind thuis. Bij een negatief testresultaat kan het kind terug naar school/kinderopvang.
  • Bij een positief testresultaat start de periode van 7 dagen isolatie + 3 dagen voorzichtigheid en start contactonderzoek rond het kind.
 • In geval van hoog-risicocontact omwille van een huisgenoot met COVID-19:
  • Kinderen met een recente infectie (<5 maanden geleden) moeten, net als volwassenen, niet in quarantaine maar moeten wel bijzondere voorzorgen nemen. Dit houdt bv. in het strikt dragen van een mondmasker in binnenruimtes (voor kinderen vanaf 6 jaar) en beperken van contacten, in het bijzonder met risicogroepen.
  • De andere kinderen volgen de regels voor niet-gevaccineerde hoog-risicocontacten, met een uitzondering voor het dragen van een mondmasker voor kinderen jonger dan 6 jaar. OPM: de technische aanpassingen voor deze recente wijziging gaan pas in vanaf 20 januari 2022.
  • Zodra een kind mogelijke symptomen van COVID-19 vertoont, moet het getest worden door een zorgverlener. Indien het kind niet getest wordt, wordt het beschouwd als een bevestigd geval. Dit wordt doorgegeven aan de kinderopvang/in school en het kind dient 7 dagen in isolatie te blijven.
 • In geval van risicocontact in de crèche/kinderopvang/school
  • Alle leden van de groep worden beschouwd als laag-risico contact zolang er niet meer dan 3 besmettingen binnen 1 week tijd voorkomen. Bij kleinere groepen (<16 leden), wordt iedereen als laag-risico contact beschouwd zolang er minder dan 25% van de groep besmet raakt binnen 1 week.
  • Laag-risico contacten moeten getest worden indien ze mogelijke symptomen van COVID-19 vertonen.

° Kinderen uit klassen met positieve medeleerlingen moeten in de lagere school niet meer in quarantaine tenzij ze zelf symptomen vertonen ( sinds 27/1/2022). Voor de middelbare school geldt er voorlopig wel nog quarantaine voor niet-gevaccineerden in geval van HRC op school of thuis.

Reizen

COVID reisadviezen vanwege de Belgische overheid:

De informatie over reizen is een advies en is niet bindend.

BELANGRIJK: Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.

Alle informatie betreffende de regels die van toepassing zijn voor reizen naar België, zijn te vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/ (externe link).

Reizigers dienen zich ervan bewust te zijn dat nieuwe uitbraken van COVID-19 en nieuwe maatregelen in het buitenland belangrijke gevolgen kunnen hebben voor hun reis. Een repatriëring kan niet gegarandeerd worden wanneer commerciële vluchten geannuleerd worden of grenzen gesloten worden.

Vertrek naar het buitenland

Reisadviezen: Selecteer een land om het gedetailleerde advies te kennen. Raadpleeg deze adviezen zowel vóór als tijdens uw verplaatsing.

Registreer uw reis op TravellersOnline (externe link).

Het beleid per land varieert erg vaak, daarom zullen we hier geen info meer over berichten.

Bij een positieve test wordt de quarantaine vanaf de dag van positieve test met 7 dagen verlengd.

Voor reizen uit alle andere rode zones, gaat U in quarantaine en laat U een test doen op dag 7. Zo deze negatief is kan Uw quarantaine stopgezet worden, mits inachtneming van de hygiënische maatregelen.

Zo U via contacttracers, of via het Passenger Location Form een CTPC code toegestuurd kreeg kan U via de link in de bovenstaande rubriek op de triagepost zelf een afspraak maken. U kan ons hiervoor ook contacteren tijdens het telefonisch spreekuur.

Deze afspraak op de triagepost behelst enkel een test, geen onderzoek, mocht U ziek zijn.

In dat geval neemt U best contact op met de praktijk.

In het weekend of of feestdagen kan U bij ziekte terecht op de wachtpost voor een lichamelijk onderzoek en covidtest na telefonische afspraak op het nummer 090020002.