Covid 19 testen voor reizigers

Voor het afnemen van een covidtest in het kader van een  buitenlandse reis kan U sinds kort ook terecht in verschillende labo’s in de buurt gedurende weekdagen en zaterdagmorgen, mits het maken van een afspraak:

                 1. via Somedi:

-weekdagen en zaterdag

-na afspraak: https://somedi.be/pre-travel-covid-19-wisser of 015258911

-vertrekkende reizigers en evenement bezoekers

                 2. CMA Herenthals:

via het Covid team, telefonisch: 014285000.   (Zij beschikken over een  afnamefiliaal  te  Lier en Mechelen.)

                 3. Eurofins testcentrum Putte : Mechelsesteenweg 604, Putte

aparte ingang naast het vaccinatiecentrum

– weekdagen en zaterdag

– na afspraak: https://www.eurofins-labovanpoucke.com/nl/covid-19/COVID-19-PCR-test of via de App ‘TrustOne’

– betalend en niet-betalend

– focus op vertrekkende reiziger en evenement bezoekers

                 4. via www.mijngezondheid.be kan U eveneens in centra in naburige gemeenten en steden (Mechelen, Lier) een afspraak maken. U dient dan eerst een ctpc code aan te vragen : https://www.mijngezondheid.belgie.be/) 

De gratis CTPC code (TP0120) blijft maar 10 dagen geldig na aanvraag en vervalt ook als ze niet gebruikt is. De burger die recht heeft op gratis testen kan MAXIMUM 2 codes voor een gratis test aanvragen, daarna komt er een code voor een betalende test.De CTPC-code voor een betalende test (TP0119) blijft 30 dagen bruikbaar !!! Een betalende test kost minimum 55 euro. Deze codes vraagt de burger zelf aan via www.mijngezondheid.be  

en daarna een afspraak te boeken met deze ctpc code via de link:

https://triage.doclr.be/

Het triagecentrum van Heist-op-den-Berg (container op de parking van Somedi) blijft echter voorbehouden voor niet reizigers!

                  5. Sommige ziekenhuizen in de omgeving voorzien ook een beperkt aanbod voor reizigerstesten, zo de reguliere zorg hierdoor niet in het gedrang komt:

Imelda ziekenhuis Bonheiden:

– na afspraak : 015/505111 of  mynexuzhealth 

– betalend en niet-betalend

– vertrekkende en terugkerende reizigers en evenement bezoekers

Heilig Hart ziekenhuis Lier:

Voor een reizigerstest in ons ziekenhuis kan je een afspraak maken

via deze link.

Sint Maarten ziekenhuis te Mechelen:

op afspraak, telefonisch via de afsprakencentrale (015 89 10 11) of

online via mynexuzhealth.

Iedere maandag tot zondag, van 8.30 tot 12.30 uur .

                 

6.Brussels airport testcentrum: (sneltesten 120 euro, resultaat binnen enkele uren)

– weekdagen en weekend

– na afspraak:

https://www.brusselsairport.be

– betalend en niet-betalend

– vertrekkende en terugkerende reiziger

Voorwaarden hiervoor zijn: GEEN ZIEKTESYMPTOMEN hebben, een vaste huisarts hebben. Patiënten met ziektesymptomen dienen zich eerst telefonisch te melden bij de huisarts.

Reistest kan enkel voor het vertrek, niet voor afname na thuiskomst.

Deze testen zijn enkel beschikbaar pre reis, niet  voor diagnose. Het betreft louter een technische test, geen lichamelijk onderzoek. Deze kosten van deze afspraak en test varieert tussen 50-60 euro en wordt niet terugbetaald, tenzij de voorwaarden zijn voldaan (onvolledige vaccinatie, kind ts 6-17j, afname tussen 1/7 en 30/9/2021)

Meer over het testcentrum te Putte waarvan de capaciteit recent werd vergroot:

het Eurofins Testcentrum Putte.

Waar?

GC Klein Boom te Putte (Mechelsesteenweg 604) naast het vaccinatiecentrum.

Het testcentrum heeft een aparte ingang aangegeven met bewegwijzering Eurofins Testcentrum Putte (NIET via de ingang van het vaccinatiecentrum)

Wanneer ?

Het testcentrum opent op maandag 28 juni en werkt volledig op afspraak.

Burgers moeten eerst éénmalig registreren op https://www.eurofins-labovanpoucke.com/nl/covid-19/COVID-19-PCR-test

Burgers boeken hun afspraak via bovengemelde site of via de APP ‘TrustOne’

Een afspraak boeken kan vanaf nu.

Voor wie ?

Alle reizigers en festivalgangers die een PCR-test nodig hebben. Met of zonder code voor een ‘gratis’ test.

Voor wie niet ?

Alle patiënten die via de huisarts, CLB-arts, contacttracing of als terugkerende reiziger een CTPC-code hebben ontvangen.

Zij blijven een afspraak inboeken in het triagecentrum te Heist-o/d-Berg.

Zo houden we de mogelijk besmette burgers gescheiden van de vertrekkende reizigers.

Waar vindt de reiziger zijn resultaat ?

www.mijngezondheid.be;  in de APP ‘TrustOne’

Het labo bezorgt het resultaat ook per mail

U kan zelf een CTPC code aanvragen voor de testing pre reis, wanneer U niet de kans kreeg tot volledige vaccinatie voor de reis of voor kinderen (6-17j).(zie verder)

Via een recente negatieve PCR-test kan u ook het Europees digitale coronacertificaat bekomen. Kinderen van 6 tot 17 jaar en personen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren hebben recht op een tegemoetkoming voor 2 PCR-testen uitgevoerd van 1 juli tot 30 september 2021

Hoe krijgt u uw test terugbetaald?
Via de website mijngezondheid.be kan u de testcodes krijgen waarmee de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging de test vergoedt. De testcode is 10 dagen geldig. Meer informatie over het verkrijgen van deze testcodes kan u terugvinden via de website info-coronavirus.be

De overheid beschikt nu over een Europees vaccinatiepaspoort waardoor U voor reizen binnen Europa na vaccinatie niet meer over een PCR test dient te beschikken :  hierover vindt U informatie onder de nieuwsrubriek coronacertificaat.

NUTTIGE LINKS:

Wie meer wil weten over de regelgeving van  kostprijs van testen (waaraan elke huisarts zich dient te houden):

  Hierover  publiceerde het RIZIV het volgende:

U heeft symptomen of had een risicocontact?

PCR-testen uitgevoerd volgens de testrichtlijnen(symptomatische personen, hoog risicocontacten, pre-hospitalisatie, terugkerende reizigers uit rode zones) blijven volledig vergoed door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Hoe krijgt u uw test terugbetaald?

Uw arts schreef uw test voor of u kreeg een activatiecode van 16 karakters via SMS na het invullen van het Passenger Locator Form (PLF) of die wordt doorgestuurd door de contactonderzoekers. Bijvoorbeeld na een risicocontact of na terugkeer uit een rode zone.

U betaalt hiervoor niets, de laboratoria verrekenen dit rechtstreeks met uw ziekenfonds (derdebetalersregeling)

U vertrekt naar het buitenland of neemt deel aan een groot cultureel evenement?

  • U bent volledig gevaccineerd?

    U zal een Europees digitale coronacertificaat kunnen bekomen waarmee vrij reizen tussen de EU-lidstaten makkelijker wordt. Ook voor de deelname aan grote culturele evenementen kan dit certificaat vereist zijn. In dit geval, heeft u geen test nodig.

  • U bent nog niet (voldoende) gevaccineerd

    Via een recente negatieve PCR-test kan u ook het Europees digitale coronacertificaat bekomen. Kinderen van 6 tot 17 jaar en personen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren hebben recht op een tegemoetkoming voor 2 PCR-testen uitgevoerd van 1 juli tot 30 september 2021

Hoe krijgt u uw test terugbetaald?
Via de website mijngezondheid.be kan u de testcodes krijgen waarmee de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging de test vergoedt. De testcode is 10 dagen geldig. Meer informatie over het verkrijgen van deze testcodes kan u terugvinden via de website info-coronavirus.be

Bekijk ook steeds de website van Buitenlandse Zaken om na te gaan wat de meest recente reisadviezen en vereisten zijn om naar bepaalde landen te reizen.

U heeft een extra PCR-test nodig?

Ook PCR-testen waarvoor geen tegemoetkoming is voorzien door de verplichte ziekteverzekering zijn mogelijk.

We voorzien een maximumtarief van 55 euro voor deze testen (inclusief staalafname en andere kosten), en 120 euro voor snelle PCR-testen waarbij het resultaat binnen de 3 uur beschikbaar is na de staalafname.

U betaalt dit bedrag zelf, zonder tussenkomst van uw ziekenfonds.

Ook deze betalende testen zal u kunnen aanvragen:

  • via de website mijngezondheid.be.
  • U kan hiervoor ook contact opnemen met een laboratorium of testcentrum.

Vragen?

Testen op onze praktijk:

Bij voorkeur wensen wij voldoende tijd te hebben voor mensen die medische zorgen nodig hebben en zullen we deze (pre reis) testen slechts bij uitzondering uitvoeren indien we er tijd voor kunnen vrijmaken. Bij infectiesymptomen blijven wij met aandrang vragen uw afspraak niet online te boeken, maar eerst telefonisch contact op te nemen, zodat we U veilig kunnen onderzoeken, een test kan dan ook afgenomen worden zo nodig.  Wij danken U voor Uw begrip hiervoor